Plantacote MIX 4M

15-10-15 + micro
 • 15% N - azot całkowity, w tym: 6,3% N azot azotanowy 7,7% N azot amonowy.
 • 10% P2O5 - fosfor rozpuszczalny w cytrynianie amonu i wodzie 7,2% fosfor rozuszczalny w wodzie.
 • 15% K2O - potas rozpuszczalny w wodzie.
 • 2% MgO - tlenek Magnezu
 • 5% S - siarka rozpuszczalna w wodzie
 • 0,02% B - bor
 • 0,05% Cu - miedź
 • 0,15% Fe - żelazo 0,05% Fe schelatowany przez EDTA 
 • 0,075% Mn - mangan
 • 0,015% Mo - molibden
 • 0,015% Zn - cynk
Inne produkty z serii Plantacote Mix
www: trueblue