Plantacote Pluss 2M

14-09-15 + micro
 • 14% N - azot całkowity, w tym: 6,3% N azot azotanowy 7,7% N azot amonowy.
 • 9% P2O5 - fosfor rozpuszczalny w cytrynianie amonu i wodzie 7,2% fosfor rozuszczalny w wodzie.
 • 15% K2O - potas rozpuszczalny w wodzie.
 • 2% MgO - tlenek magnezu
 • 4% S - siarka rozpuszczalna w wodzie
 • 0,03% B - bor
 • 0,02% Cu - miedź
 • 0,04% Fe - żelazo 0,02 Fe schelatowany przez EDTA 
 • 0,1% Mn - mangan
 • 0,002% Mo - molibden
 • 0,005% Zn - cynk
Inne produkty z serii Plantacote Pluss
www: trueblue