Plantacote Supra 4M

18-5-16 + micro
 • 18 % N - azot całkowity, 4,5 % N azotu azotanowego, 3,5 % N azotu amonowego, 10,0 % N azotu mocznikowego
 • 5 % P2O5 - całkowitego pięciotlenku fosforu, 4,1% P2O5 rozpuszczalnego w wodzie, 5,0% P2O5 rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu
 • 16 % K2O - tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie
 • 5 % MgO - tlenku magnezu
 • 14 % SO3 - tritlenku siarki, 12,0% SO3 rozpuszczalnego w wodzie
 • 3,3 % MgO - rozpuszczalnego w wodzie
 • 0,025 % Cu - miedzi w postaci siarczanu, 0,01% Cu rozpuszczalnego w wodzie
 • 0,25 % Fe - żelaza
 • 0,035 % Mn - manganu w postaci siarczanu, 0,02% Mn rozpuszczalnego w wodzie
 • 0,010 % Mo - molibdenu w postaci soli sodowej, 0,005% Mo rozpuszczalnego w wodzie
 • 0,010 % Zn - cynku w postaci siarczanu, 0,002% rozpuszczalnego w wodzie
 

Plantacote® Supra NK to nawóz częściowo otoczkowy, 50% azotu otoczkowanego uwalnianego przez okres 4 miesięcy.

 • Nawóz zapewnia zbilansowaną porcję N i K, oraz wysoką zawartość magnezu i mikroskładników
 • Dobrze sprawdza się w nawożeniu powierzchniowym bezpośrednio na glebę
Inne produkty z serii Plantacote Supra
www: trueblue