Plantacote Top K 4M

10-09-19 + micro
 • 10% N - azot całkowity, w tym: 6,3% N azot azotanowy 7,7% N azot amonowy.
 • 9% P2O5 - fosfor rozpuszczalny w cytrynianie amonu i wodzie 7,2% fosfor rozuszczalny w wodzie.
 • 19% K2O - potas rozpuszczalny w wodzie.
 • 2% MgO - tlenek Magnezu
 • 9% S - siarka rozpuszczalna w wodzie
 • 0,044% B - bor
 • 0,025% Cu - miedź
 • 0,07% Fe - żelazo 0,02% Fe schelatowany przez EDTA 
 • 0,22% Mn - mangan
 • 0,035% Mo - molibden
 • 0,005% Zn - cynk
Inne produkty z serii Plantacote Top K
www: trueblue